یکی از نمایندگان مجلس ، اخیرا در سخنرانی خود - که در موضوع نقد توافق ژنو بیان کرده - می گوید : در جریان دیدار اخیر مردم قم با رهبر معظم انقلاب که در روز 19 دی برگزار گردید ، هنگانی که جمعیت حاضر اقدام به سر دادن شعار
(( از تو به یک اشاره از ما به سر دویدن))
نمودند ، رهبر معظم انقلاب ، فرمودند :
(((( کار از اشاره گذشته است ....))))
با این مقدمه ، قطعابرای اهل بصیرت ، واضح است که رهبر عزیز انقلاب ف طی ماه های اخیر ، همواره صراحتا بر نکاتی اشاره و تاکید فرموده اند که متاسفانه از سوی برخی مسئولات ، عملی و اجرایی نشده است .
======== منبع دوهفته نامه عبرتهای عاشورا 2 اسفند 92====
**********======== نظر یادتون نره =========*****