دکتر عبدالرضا داوری در فیسبوک نوشت:
کسی که تلاش دارد میان «آیت الله خامنه ای» و «دکتر احمدی نژاد» القاء اختلاف و تضاد کند، هر مرامی که داشته باشد قطعا مرامش «احمدی نژادی» و «بهاری» نیست، حتی اگر دوستدار دکتر احمدی نژاد باشد چه حساب علاقه شخصی به یک فرد از تبعیت از مرام و بینش او جداست. دکتر احمدی نژاد و آیت الله خامنه ای در موقعیت «وحدت استراتژیک» قرار دارند و بر همین اساس یک «احمدی نژادی» مواضعش را در مدار همین وحدت استراتژیک تنظیم می کند و البته همچنان حساب «احمدی نژادی» ها از جریان مدعی اصولگرایی سوا و جداست.

   نظر یادتون نره