م . ن نوشت:

حدود ده سالی می شود که سیما مجموعه های کره ای به نمایش می گذارد. انگیزه های صدا و سیما از این اقبال به کره که بگذریم از پیامها و عناصر تشکیل دهنده این برنامه ها نمی توان به راحتی گذشت. سه نمونه بارز در این مجموعه های تلویزیونی یکی جنگها و خشونت پنهان در این برنامه ها می باشد. حتی در برنامه هایی همانند جواهری در قصر و دونگی که به ظاهر از جنگهای قبایل در آن خبری نیست ولی رقابتهای خونین در آنها وجود دارد. مورد دیگر مثلث و مربعهای عشقی می باشد که خطرش کمتر از مورد قبلی نیست. اینگونه که پیداشت کره ای ها دوستدار اینگونه عشقهای فانتزی هستند. مورد سوم اغراق و تحریفه ایی است که کره ای ها به خود نسبت می دهند. از جمله کشف روش سزارین برخی روشهای طبی در مجموعه جواهری در قصر می باشد. موارد مشکل دار در این برنامه ها بیشتر است. اما این سه مورد به نظر بنده بارزترین موارد این مجموعه های کره ای است. اما در پایان سوال مهم برای من انگیزه های مدیران صدا و سیما در انتخاب این مجموعه ها می باشد. شاید بحث هزینه ، پوشش ، و کمتر بحث انگیز بودن این مجموعه های برای جامعه ی ما و اطراف ما از دلایل این سیاست باشد.