سلام . از اول خلقت حضرت ادم ع تا الان تمام پیامبران اولیاء خدا مظلوم بوده اند . الان هم امام زمان مظلوم اند !....


در دنیا چند نفر ادم زندگی می کنند؟چند نفر مسلمان ؟ اصلا خود ما که ادعامون میشه ولایتی و امام زمانی هستیم و جانمان فدای امام زمان می کنیم ؟ میگیم ما اهل کوفه نیستیم علی تنها بماند؟ یعنی چرا توی ما 313 یار خالص نیست . چرا امام زمان به یک از اولیاء که نامش خاطرم نیست فرموده بودند اگر به اندازه یک نصف لیوان اب که احساس تشنگی می کنید مرا می طلبیدید . من می آیم؟؟?

یا منظور امام به آن اولاء خدا که در دوران ستم شاه ملعون پهلوی که درخواست دیدار امام را داشت ! پیغام میدهد که آقا امام زمان فلان جا بالای سر جنازه زنه مومنه که 7 سال به خاطر اینکه سربازان معلون چادر از سرش نکشند در خانه مانده بود برود ! و آقا می فرمایند : ( به تعبیر عامیانه و امروزی بنده ) نیازی نیست که این ختم و نذز بردارید آدم باشید و کاری نکنید من خودم پیش شما می آیم .

حالا بگید خدایی کدوم یک از ما که ادعامون میشه یکه سر سوزن خواسته اقا را اجابت کرده ایم ؟ تهمت نزده ایم ؟ دروغ و افترا نزده ایم ؟ غرور نداریم ؟ و خلاصه مطیع امر ولایتیم به تعبیر جناحی نه! واقعاً!!!!!!!!