امام علی(ع) برای درمان غفلت زدگی فرمودند:هرکس بایدازکارخویش بهره بگیردوانسان بینا کسی است که به درستی شنید واندیشه کرد.پس به درستی نگریست وآگاه شدواز عبرت ها پند گرفت؛پس راه روشنی پیمود وازافتادن درپرتگاهها وگم شدن درکوره راه ها دوری کرد.به یاد قبر باش که گذرگاه توبه سوی جهان آخرت است.همانگونه که به دیگران پاداش دادی به توپاداش میدهند وآنگونه که کاشتی،درو میکنی.آنچه که امروزپیش فرستادی،فردا به توبرمیگردد.پس برای خود در سرای آخرت جایی آماده کن وچیزی پیش بفرست.ای شنونده!هشدار ،هشدار.ای غفلت زده!بکوش بکوش!

(نهج البلاغه،خطبه153)

پارسال همین موقعها بود سرراه رفتم سوپرمارکت محلمون 
سفارشات تلفنیمو بگیرم.
یارو فروشندهه با لحن بی ادبانه ای گفت:
"خانم بفرما یه چیپسم گذاشتم که عکس رییس جمهورتونو داشته باشین"!!
از حرفش خیلی ناراحت وعصبانی شدم
خودمو کنترل کردم وبلافاصله دراوج آرامش گفتم :
"پس بی زحمت یه بطری شیرم بذارین ببرم که عکس شمارو هم یادگاری داشته باشیم"
...
خودمو برای یه مشاجره درست وحسابی آماده کرده بودم که...دیگه چیزی ندیدم بجز یه چهره آویزون...

نویسنده : خواهرم گل یخ خانم

بیشتر بخوانید . . .

فروغ فرخزاد

تولد:8 دی 1313

وفات: 24 بهمن 1345

نویسنده : خواهرم گل یخ خانم

بیشتر بخوانید . . .

دولت بهار: وي افزود: پيام مردم به مسئولين اين بود كه ضدآمريكايي باشيد نه اينكه مردم چيزي بگويند و شما راه ديگري برويد. عده‌اي در اين كشور شبكه زيرزميني براي رابطه با آمريكا درست مي‌كنند. من نمي‌دانم از كوزه آمريكا چه نوشيده‌اند.َ

بیشتر بخوانید . . .

دولت بهار: دكتر احمدي نژاد و مهندس مشايي اعتقاد دارند كه اصلي ترين تضاد موجود در جهان ، تضاد «انسان كامل شيطان» است

بیشتر بخوانید . . .

فیلم/ آخرین سفر دکتر احمدی نژاد به عنوان رییس جمهور

فیلم/ کلیپ بیاد ماندنی از احمدی نژاد

احمدی نژاد ته صف سبد کالا
عکس العمل مردم:
توکجایی تا شوم من چاکرت
چارقت دوزم کنم شانه سرت
برای سلامتی احمدی نژآد صلوات
 d2459837af274bc0aac36ad68f2b4037.jpg
منبع :  خواهرم گل یخ خانم

    حدیث روز/ هشت فایده تقوا در کلام امام علی(ع)

    نظر آیت الله بهجت در مورد مختار

بیشتر بخوانید . . .

جمعیت مسلمانان جهان که در سال ۲۰۱۰ م. ۱٫۶ میلیارد نفر بوده، یعنی ۲۳٫۴ درصد جمعیت کلّ جهان. این آمار در سال ۱۹۹۰ م. حدود ۲۰ درصد بوده است.جدید ترین بررسی های انجام شده نشان می‌دهد جمعیت مسلمانان جهان در سال ۲۰۳۰ م. حدّاقل ۲٫۲ میلیارد نفر یعنی ۲۶٫۴ درصد خواهد شد.

بیشتر بخوانید . . .

مهدي ام من که مراگرکي بازاري نيست بهترازيوسفموهيچ خريداري نيست .همه گويندکه درحسرت ديدارمند .ليک درگفته ي اين طايفه کرداري نيست .اي که دائم به دعايي که بيني رخ من تاکه خالص نشوي باتومراکاري نيست

نویسنده : خواهرم زهرا خانم