ما یک روز هم با آنها (امامان علیهم السلام) ننشستیم. من که ننشستم. شما که نشسته اید گوارایتان باشد. همیشه در خانه ام بود ولی یک روز هم پیش او درس نخواندم. با این وجود به من یاد داده است. چه رسد به آنکه اگر پهلویش می نشستم، آشنا بودم و می دانستم.

همه اش بیرون به تقلا بودم. برای رزق و دنیا و آخرت. خوشا به حال جماعتی که یک بو بردند که انگاری معلم اینجاست. البته گاهی دوستان اهل بیت و همه ی مملکتمان درِ خانه شان رفته ایم.

اما انصافا در را شل زدیم. آن جور نبود که زانو بزنیم و او را معلم خود کنیم تا علم لدنی در ذاتمان بریزد. از او فقط نان و آب خواستیم.

چقدر نمازی که حمد خدایش ...

بیشتر بخوانید . . .

    هر چه کار خوب به جا می آوریم مال ما نیست....

بیشتر بخوانید . . .

عفو و غفران، انسان را خیلی بزرگ می کند. ..

بیشتر بخوانید . . .

بزرگِ خانه ، اگر تکان نخورد خانه محفوظ تر است . اگر..

بیشتر بخوانید . . .

می گفتند عالِم ِ باتقوایی یک شب در نجف خواب دید که شیطان خیلی طوق در گردنش افتاده بود و می رفت. طوق های چرمی با کلید و لوازم آن، حلقه حلقه روی گردن و کولش بود و ترق ترق داشت می رفت...

بیشتر بخوانید . . .

در محضر خوبان

بیشتر بخوانید . . .

بیا با خدا دوست شو. نترس خدا دنیاتو نمی گیره. خدا همه چی بهت میده. هم دنیا هم اخرت. من تجربه کردم این را. تو بیا دوست شو. راه دوستی خدا این است.

  می گوید: 

به رحمت سر زلف تو واثقم ور نه

کشش چو نبود از آن سو، چه سود کوشیدن

...

بیشتر بخوانید . . .

صحبتهای حاج اسماعیل دولابی درباره رابطه محبت و اهل بیت و گناه نکردن ...

بیشتر بخوانید . . .

امام زمان (عج) اگر دست بر سر ما بکشند علم و حلم را به درون ما می ریزند.

بیشتر بخوانید . . .