دستاوردهای احمدی نژآد

http://static5.cloob.com//public/user_data/album_photo/4675/14024791-b.jpg

اصلا چرا عدد 11 در همین خصوص هم خودتان تحقیق کنید ؟؟؟؟؟؟
یکی از اتهـاماتی که مخالفان در سـال های دولـت دهـم به دکتـر احمـدی نـژاد وارد می کنند این است که آقای احمدی نژاد در ابتــدای اردیبهشــت ســال ۱۳۹۰ به مدت یـازده روز علیـه رهبـر معظـم انقـلاب اسلامی تحصـن نمـوده و قصـد داشتـه اسـت که از طریق این خانه نشینی حضـرت آیـت الله خامنــه ای را تحـت فشـار قرار دهـد!

بیشتر بخوانید . . .

احمدی نژاد: دشمنان مجبورند از شعارها و اهداف امام به عنوان سپر و پوشش استفاده کنند

دولت بهار: دکتر محمود احمدی نژاد و برخی از اعضای دولتهای نهم و دهم با آرمانهای حضرت امام خمینی(ره) تجدید میثاق کردند.

http://www.dolatebahar.com/media/image/1393/11/15/marghad3.jpg

بیشتر بخوانید . . .