مهتـاب از زاهـــدان شماره مطلـب منتشـر شــده در طـرح فراخــوان حجاب بانوان ایرانی : 41

 

بیشتر بخوانید . . .

خاطره 26 | ماجـرای چادری شـدن

مرضیــه از شوشــتر شماره مطلـب منتشـر شــده در طـرح فراخــوان حجاب بانوان ایرانی : 40

 

بیشتر بخوانید . . .

http://static.cloob.com//public/user_data/album_photo/4446/13336398.jpg

با نگاهش گفت : یارم کجای که حالم را هم نمیپرسند .. چه برسد به اطاعت ....
 
مقتدای من عمار منم
سلمان و اباذر منم

هراس از بازگشت آن مرد

نسیم بهاری: مدتی است بازگشت احمدی نژاد، کابوس خواب و خوره جانشان شده است و پیوسته از این و آن نقل حکایت می کنند و احمدی نژاد امّا، ساکت در گوشه ای نشسته و به تلاش بیهوده آنها می خندد. نخست اهالی دولت به تخریبش همت گماشتند و تا گزارش یکصد روزه ادامه دادند، اما مقصود حاصل نگشت. سپس هاشمی کَمَر همّت بست و با عباراتی عجیب و باورنکردنی از هشت سال خرابی کشور در دوره او گفت و باز هم نتیجه نداد. آنگاه به سراغ برخی مراجع رفتند تا آنها را با خود همزبان سازند؛ امّا از این همزبانی هم چیزی حاصل نشد. اکنون دوهفته ای است پای وزرای معزول احمدی نژاد مثل دستجردی و مصلحی و احتمالا متکی و صفار را به میدان تخریب بازکرده اند؛ ولی باز هم نتیجه نخواهند گرفت. مدتی است بازگشت احمدی نژاد، کابوس خواب و خوره جانشان شده است و پیوسته از این و آن نقل حکایت می کنند و احمدی نژاد امّا، ساکت در گوشه ای نشسته و به تلاش بیهوده آنها می خندد؛ چون آن کس را که خدا بخواهد عزیز سازد، جهانی نتواند خوار و ذلیل کند.http://nasimbahari.com

http://nasimbahari.com/files/news/1393/04/29/IMG17559_392.jpg

دولت بهار: بزرگان اصحاب عرض کردند یا امیرالمؤمنین این مهدى را براى ما توصیف کن که دلهاى ما به یاد او مشتاق است.

http://dl.aviny.com/Album/mazhabi/ahlbeit/mahdi/kamel/182.jpg

بیشتر بخوانید . . .

تصاویر/ عیادت دکتر احمدی نژاد از رهبر معظم انقلابدر پی عمل جراحی و بستری شدن رهبر معظم انقلاب، دکتر محمود احمدی نژاد به عیادت ایشان شتافت.

 

بیشتر بخوانید . . .

فاطمه فراهانی در فیسبوک نوشت:
شعری در خصوص مقام معظم رهبری و طلب سلامتی برای ایشان ...

جان ما را بگیرد آنکه خودش
حفظ کرده همیشه جانت را
خبر رفتن اتاق عمل
کشته از صبح عاشقانت را
...
تو مسیحی و این دل شیدا

http://upload.nasr19.ir/uploads19/Aga-3.jpg
به هوایت همیشه مصلوب است


جان عالم فدای نامت! ما
نگرانیم، حالتان خوب است؟
...
نذر کردم برای بهبودیت
اشکهای محرم و صفرم
سایه ات مستدام آقا جان
ای فدای تو مادر و پدرم
...
از دعاهای مردم ایران
دکترت گفت بهتری آقا
کوری چشم دشمنان حسود
تاهمیشه تو رهبری آقا
...
تو همینقدر سالمی کافی ست
کور گشته ست چشم بدخواهان
عکس های به روی تختت گفت
چه قدر استواری آقا جان
....
خنده ات جان تازه می بخشد
به دلم، پس بخند آقاجان
لطفا از جای خود کمی برخیز
در غم را ببند آقاجان
...
من که سرباز عشقتان هستم
شاعر صاف و پاپتی شما
بهترین عیدی همین شب هاست
خبر سر سلامتی شما
....
ای که ریزد ز وجه توحسنات
وی قیام و قعود تو برکات
کوری چشم دشمنان حسود
نذر آقا و "رهبرم" صلوات

رضا حسینی طرح زیر را در فیسبوک منتشر کرد:

http://www.dolatebahar.com/media/image/userdata/284181827-1-10701953_285729684948446_6197570180839578557_n.jpg

محسن وکیل زاده در فیسبوک نوشت:

به کوریِ چشمِ خوک صفتانِ صهیونیست...
و به کوریِ چشمِ مرعوبینِ مدینه ی پوشالیِ فاوستی و تابعان و تسلیم شدگانِ فرهنگ مشهورات، که تماماً نشخوار همان نواله ای است که امپریالیسمِ رسانه ای در جان مردمان سراسر جهان می ریزد...
و به کوریِ چشم همه ی بدخواهانتان؛
ای زعیم مسلمین...
همچنان چون سرو ایستاده اید و چون خورشید روشنی می بخشید...
سَرِ ما و قدمتان...

http://www.dolatebahar.com/media/image/userdata/983354043-1-10647051_969203159763912_5122085332922889570_n.jpg

Vh Jv طرح زیر را در فیسبوک منتشر کرد:

بس که عادت کرده ام بر قامت ایستاده ات
روی تختی و همین عکس تو ما را می کشد

http://www.dolatebahar.com/media/image/userdata/254612186-1-10620547_520683611398120_7852654020773056567_n.jpg